PORTFOLIO

บริษัท อี.เอ็น.จี.จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ให้ร่วมออกแบบระบบ นำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานติดตั้งโครงการให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน หลายโครงการ ทั้งระบบแสง เสียง ภาพสำหรับห้องประชุม ห้องเรียน ห้องอบรม สัมมนา และรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยระดับโครงการ 


ผลงานที่ผ่านมา


  1. ปรับปรุงระบบเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการถาวร – หอไทยนิทัศน์
  2. จัดทำนิทรรศการเรื่อง ไดโนเสาร์บนผืนแผ่นดินไทย
  3. CCTV และ BACKGROUND MUSIC – หอไทยนิทัศน์
  • ระบบควบคุมเสียง แสง และภาพ ห้องเอนกประสงค์ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบห้องประชุมผู้บริหาร สถานทูตกาต้าร์ ประจำประเทศไทย
  • ปรับปรุงห้องประชุม “สยามปฐพีพิทักษ์” และ “ราชเสนีย์พิทักษ์” สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  • ติดตั้งระบบแสง เสียง ภาพ EVENT HALL ชั้น 8 CENTRAL WORLD
  • ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมบ้านสมเด็จ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ออกแบบและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
  • ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล – การไฟฟ้าฝ่ายผลิต