• EVENT HALL SYSTEM DESIGN
  • AUDIO VISUAL SYSTEM DESIGN
  • WAR ROOM DESIGN

OUR HISTORY

บริษัท อี.เอ็น.จี.จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปีพ.ศ.2544 ด้วยวัตถุประสงค์ในดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และสังคม
เราดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 20 ที่ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และซื่อตรงต่อลูกค้า และด้วยความจริงใจนี้ ทำให้เราได้รับโอกาสสร้างผลงานคุณภาพไว้กับหลาย ๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

OUR MISSION  
การสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งทางด้านระบบแสง เสียง ภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณค่า

OUR VISION
มุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมในระดับแนวหน้า ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อคนทำงาน และต่อสังคม

ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่ยาวนาน ประกอบกับบุคลากรที่มีการพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการออกแบบและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้ทันยุคสมัย ปรับเปลี่ยนได้ทันกับเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการให้ความสำคัญกับปัจจัยของโครงการและงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดเป็นหลัก จึงเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ  ทั้งห้องเรียน Offline และ ห้องเรียน Online , ห้องประชุมสัมมนาทุกขนาด , Multipurepose Room , Conference Room , Convention Hall  , ห้องประชุม War Room ห้องประชุมเพื่อการตัดสินใจและบัญชาการ , การตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล , การเฝ้าระวัง ตรวจจับและแจ้งเตือนในระบบรักษาความปลอดภัย

จึงมั่นใจได้ว่าา อี.เอ็น.จี. สามารถตอบสนองทุกความต้องการของท่านได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ