ข่าวสารและผลิตภัณฑ์

 

gemelto

Identity Verification / Passport Reader

จากปัญหาผู้ร้ายข้ามแดนและผู้ก่อการร้ายทำการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติทำให้ตำรวจตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบเอกสารต่างๆโดยเฉพาะหนังสือเดินทางดังนั้นตำรวจจึงขอความร่วมมือกับกิจการธุรกิจการโรงแรมให้ทำการจัดเก็บ และจัดส่งข้อมูลผู้เข้าพักอาศัยต่างชาติ ในโรงแรมให้กับตำรวจ เพื่อทำการตรวจสอบอีกทั้ง PASSPORT READER ยังสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงได้ ช่วยให้ทางโรงแรมสามารถคัดกรองผู้เข้าพักเพื่อความปลอดภัยและเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเป็นเหตุให้ธุรกิจการโรงแรมในหลายๆประเทศ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง PASSPORT READER  เพื่อกิจกรรมดังกล่าว

ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจโรงแรม PASSPORT READER ยังสามารถปรับใช้งานให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกของชาวต่างชาติ อาทิเช่น สนามบิน เรือสำราญ งานแสดงอัญมณี สถานทูต ห้างสรรพสินค้าฯลฯ เพื่อเป็นการคัดกรองความปลอดภัยและสนับสนุนการทำงานด้านความมั่นคงของรัฐได้อีกทาง

บริษัท อี.เอ็น.จี. จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย GEMALTO PASSPORT READER เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง ที่มีโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมบริหารโรงแรม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการ CHECK-IN สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ เพราะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งใช้งานในโรงแรม ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานและสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้ที่มาใช้บริการ

รายชื่อผู้ใช้บริการเครื่องอ่านหนังสือเดินทางของเรา… CLICK

Categories: Update