OUR SERVICES : Service & Assessment

อี.เอ็น.จี.ไม่เพียงแต่จะใส่ใจในขั้นตอนการออกแบบ คัดสรรอุปกรณ์ และงานติดตั้งเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขาย เพราะเราตระหนักดีว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นมีอายุการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานย่อมต้องการให้เครื่องมือของท่านมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ ดังนั้นการดูแลหลังการขายที่ดี จะช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ชุดเก่าให้ยาวนานขึ้น และเมื่ออุปกรณ์ชุดเก่าไม่สามารถทำงานตอบสนองได้อย่างเดิมแล้ว การหาอุปกรณ์ชุดใหม่มาทดแทน ก็จะช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

อี.เอ็น.จี.รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการทำงานของระบบ โดยให้บริการอย่างมืออาชีพ

  • บริการแบบ Preventive Maintenance คือ ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าดำเนินการ 3, 4, 6 หรือ 12 ครั้งต่อปี ตามรายละเอียดของสัญญาการดูแลรักษาระบบ
  • บริการแบบ Service Maintenance คือ แก้ไขปัญหาของระบบหรืออุปกรณ์เมื่อเกิดการเสียหายทันที เมื่อลูกค้ามีปัญหา โดยมีอุปกรณ์ทดแทนให้หากอุปกรณ์ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้
  • บริษัท อีเอ็นจี ให้บริการแบบ 7/24 คือให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

พร้อมกันนี้ยังมีการให้บริการในด้านอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมในสถานที่ การประเมินประสิทธิภาพของระบบ และการซ่อมบำรุง โดยการให้คำแนะนำ หรือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้ระบบของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

←BACK