OUR SERVICES : Project Management

อี.เอ็น.จี.คือผู้ให้บริการทางวิศวกรรมด้านแสง เสียง ภาพ โสตทัศนูปกรณ์ระดับแนวหน้า ที่ได้สร้างผลงานคุณภาพมายาวนาน เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดการทำงาน ควบคุมทุกขั้นตอนให้มีมาตรฐาน  มีการจัดทำเอกสารคู่มือที่ถูกต้อง เพื่อให้โครงการสำเร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

←BACK